Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế, Top nồi hấp tiệt trùng đáng mua nhất hiện nay

Nồi hấp tiệt trùng dụng cụ y tế được hoạt động dựa vào nguyên lý dẫn nhiệt. Nhiệt được hấp thụ bởi bề ngoài vật phẩm, sau đó sẽ dẫn truyền về phía phần lõi trung tâm của từng lớp. Toàn bộ các vật phẩm cuối cùng sẽ đạt tới đủ nhiệt cần thiết để có thể diễn ra quá trình tiệt trùng.

Xem chi tiết