Máy trợ thính là một thiết bị điện tử có khả năng khuyếch đại âm thanh hỗ trợ những người gặp khó khăn khi giao tiếp. Khi sử dụng thiết bị này, âm thanh sẽ được micro thu vo và chuyển đổi thành tín hiệu điện tử để xử lý. Sự khuyếch đại của máy này thay đổi theo cường độ của âm thanh và theo nhu cầu nghe riêng của mỗi người

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.